NẠP THẺ

NẠP BẰNG MOMO

Tỉ lệ: 10,000 = 13.000 Coin Web

10.000 Coin WEB = 10,000 Xu trong Game

Ví MOMO

STK momo : 034.291.2192

Tên hiển thị : Nguyễn Đức Thuận

Chú ý: nhận nạp từ 8h sáng -> 0h hằng ngày

Nội dung chuyển khoản: nap KiemVuH5 tk

NẠP BẰNG NGÂN HÀNG

Tỉ lệ: 10,000 = 12.000 Coin Web

10.000 Coin WEB = 10,000 Xu trong Game

STK Vietcombank: 0691.000.306217

Chủ TK : Nguyễn Đức Thuận


STK Techcombank : 1903.2800.269016

Chủ TK : Nguyễn Đức Thuận


STK VPbank : 1808.86017

Chủ TK : Nguyễn Đức Thuận


Nội dung chuyển khoản: nap kiemvuh5

Chú ý: nhận nạp từ 8h sáng -> 0h hằng ngày

NẠP THẺ BẰNG THẺ CÀO

Thẻ 10,000 = 10,000 Coin Web

10.000 Coin WEB = 10,000 KNB trong Game

Chọn loại thẻ *

Serial Thẻ *

Mã Thẻ *

Chọn loại thẻ *

Mã xác nhận *

Làm mới captcha


CHUYỂN COIN VÀO GAME - PHẢI NẠP QUÀ NẠP ĐẦU TRƯỚC MỚI ĐƯỢC X2 MỐC ĐỔI KHÁC

Tỉ lệ 10.000 Coin WEB = 10,000 KNB trong Game

Chọn máy chủ *

Chọn nhân vật *

Nhập KNB WEB *

Mã xác nhận *

Làm mới captcha 7